Direct contact opnemen
06-224 626 56

Bouwtechnische eisen

Bouwtechnische eisen: voor gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid en milieu

Een gebouw mag geen gevaar opleveren voor de bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in de voorschriften van het Bouwbesluit de eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Alle bouwwerken moeten hieraan voldoen.

De opdrachtgever van het gebouw is ervoor verantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd. In overleg met Maas Bouwbedrijf kan de hulp van een deskundige worden ingeschakeld om samen te bekijken of het plan voldoet aan het Bouwbesluit en de voorschriften voor brandveilig gebruik uit het Gebruiksbesluit.