Direct contact opnemen
06-224 626 56

Bouwvergunning

Wel of geen bouwvergunning?

Per 1 oktober 2010 is de wetgeving veranderd om de procedures voor een bouwvergunning te vereenvoudigen. Diverse vergunningen zijn gebundeld in één vergunning: de omgevingsvergunning. Hierdoor is de term ‘bouwvergunning’ vervallen. Inhoudelijk is er niets veranderd: Als u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, moet u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen.

Naast een omgevingsvergunning voor bouwen, heeft u mogelijk ook nog vergunningen nodig voor andere activiteiten binnen de omgevingsvergunning. Op de website Omgevingsloket Online kunt u met de vergunningscheck snel vaststellen voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen.

Vergunningsvrij bouwen

Voor sommige bouwwerken of verbouwingen heeft u geen vergunning nodig, bijvoorbeeld voor een kleine dakkapel achterop uw woning. Deze zijn vaak vergunningsvrij. Als er vergunningvrij gebouwd mag worden, hoeft het bouwplan in de meeste gevallen niet in het bestemmingsplan te passen. Behalve als het gebouw een andere bestemming krijgt. Bijvoorbeeld als er een schoonheidssalon komt in de aanbouw van de woning.

Omgevingvergunning andere activiteiten

Naast een omgevingsvergunning voor bouwen is mogelijk ook een vergunning of melding nodig om een gebouw te gebruiken, een bestaand gebouw te slopen, een boom te kappen of een monument te wijzigen. Voor al deze activiteiten kunt u in één keer een vergunning aanvragen of een melding doen via Omgevingsloket Online.

Omgevingsvergunning online Vergunningscheck

Via de Vergunningscheck van het Omgevingsloket Online is eenvoudig na te gaan of er voor een bouwplan een omgevingsvergunning nodig is en zo ja welke. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Die kan aangeven voor welke activiteiten een vergunning of melding nodig is.

Geen omgevingsvergunning nodig

Als u omgevingsvergunningsvrij een aan- of uitbouw wilt plaatsen moet uw bouwplan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de aan- of uitbouw wordt gebouwd aan een bestaande woning of een bestaand woongebouw
 • de aan- of uitbouw moet op de grond staan (u mag dus geen omgevingsvergunningsvrije aanbouw bovenop een al bestaande aanbouw bouwen)
 • de aan- of uitbouw mag slechts uit één bouwlaag bestaan
 • de aan- of uitbouw moet strekken tot vergroting van het woongenot. Met ‘woongenot’ wordt bedoeld dat het gebruik van de aan- of uitbouw gerelateerd moet zijn aan het wonen. Het aanbouwen van bijvoorbeeld een winkelruimte aan uw huis valt hier niet onder.
  • als u de aan- of uitbouw bouwt aan een oorspronkelijke achtergevel, dan moet de afstand tussen de aan- of uit bouw en de weg of het openbaar groen aan alle zijden meer dan 1 meter zijn.
  • als u de aan- of uitbouw bouwt aan een oorspronkelijke zijgevel die niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd is, dan moet de afstand tussen de aan- of uitbouw en het voorerf en de afstand tussen de aan- of uitbouw en het erf van uw buren ten minste 1 meter zijn.
 • de aan- of uitbouw
  • is niet hoger dan 4 meter, gemeten vanaf het aansluitend terrein;
  • is niet hoger dan 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van uw woning;
  • is niet hoger dan de woning waar u tegenaan bouwt.
 • de aan- of uitbouw is niet breder dan de oorspronkelijke gevel waar deze tegenaan komt en steekt ten opzichte van de breedte van die gevel niet uit.
 • de aan- of uitbouw is minder dan 2,5 meter diep, gemeten vanuit de oorspronkelijke gevel waar tegenaan wordt gebouwd.
 • het bouwen van de aan- of uitbouw mag niet tot gevolg hebben dat het zij- of achtererf waarop u bouwt voor meer dan de helft is volgebouwd. Alle eventuele andere bouwwerken op dat erf moeten hierbij worden meegerekend.
 • de aan- of uitbouw mag niet gebouwd worden aan een gevel van een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of aan een woonwagen. Ook aan de gevel van een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, zoals een vakantiehuisje, mag niet omgevingsvergunningsvrij een aan- of uitbouw worden gebouwd.
 • de aan- of uitbouw mag niet gebouwd worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stadsof dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de aan- of uitbouw zonder omgevingsvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u omgevingsvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande aan- of uitbouw.

Wel een omgevingsvergunning nodig

Als uw bouwplan niet voldoet aan (één van) de voorwaarden 1 tot en met 4 dan moet u een reguliere-omgevingsvergunning aanvragen. Als uw bouwplan wel aan eerste vier voorwaarden voldoet, maar niet aan één van de andere voorwaarden, dan moet u een lichte-omgevingsvergunning aanvragen. Voldoet uw bouwplan wel aan de eerste vier voorwaarden en is uw bouwwerk hoger dan 5 meter, dan moet u een reguliere omgevingsvergunning aanvragen.

Vraag Maas Bouwbedrijf voor advies bij twijfel

Twijfel of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft? Informeer hierover bij Maas Bouwbedrijf. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de gemeente met vragen voor welke bouwactiviteiten u nog meer een omgevingsvergunning moet aanvragen.