Direct contact opnemen
06-224 626 56

Bouwverordening

De bouwverordening van de gemeente?

Bouwplannen moeten voldoen aan de bouwverordening van de gemeente. In de bouwverordening komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • Stedenbouwkundige voorschriften, bijvoorbeeld de afstand tussen gebouwen.
  • Aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas, water en elektra.
  • Tegengaan van bouwen op verontreinigde grond.
  • Beperkte gebruiksbepalingen
  • Sloopvoorschriften.
  • Voorschriften voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden die te maken hebben met veiligheid, tijdstippen waarop gebouwd mag worden, etc.
  • Gebruik van de stoep, bijvoorbeeld om tijdelijk een afvalcontainer te plaatsen.
  • Controle door de gemeente tijdens de bouw.

Maas Bouwbedrijf zal altijd samen met u controleren of het bouwplan voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening.

In het Bouwbesluit zijn door de rijksoverheid technische eisen opgenomen, waaraan woningen moeten voldoen. Maas Bouwbedrijf ziet erop toe dat in de (aannemings)overeenkomst wordt opgenomen dat het te bouwen of verbouwen object voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.