Direct contact opnemen
06-224 626 56

Uw eigen huis ontwerpen …. een droom die uitkomt

Bouwgrond gekocht? Dan kunt u uw eigen huis gaan ontwerpen. Belangrijk is dat u hiervoor deskundige hulp inschakelt. Kies hiervoor een ervaren en gecertificeerde architect of bouwkundige tekenaar.

In het eerste gesprek dat u een architect heeft worden u wensen in kaart gebracht zodat er uiteindelijk een ontwerp op tafel komt waarin u zichzelf voor de volle 100% in kan vinden. Samen komen uw specifieke eisen en wensen op woongebied aanbod waarmee ook de eisen vanuit het bestemmingsplan worden getoetst. Na een aantal gesprekken en voortdurende optimalisatie, leidt dit tot een ontwerp van uw droomwoning.

Maas Bouwbedrijf werkt met meerdere architecten samen en kijkt graag samen met u wie goed past bij uw wensen.

In de ontwerpfase worden de ideeën voor uw eigen huis met de hulp van de gekozen architect uitgewerkt. Samen met de architect gaat u uw wensen en ontwerp toetsen aan zaken zoals het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening en de Bouwvergunning. Over deze zaken leest u meer op deze website op de pagina over Bouwregelgeving. Ook moet u beslissingen nemen over diverse bouwmaterialen en inrichtingszaken.

Bestek en tekeningen

Het bestek omvat alle werkzaamheden, de daarbij behorende tekeningen en vaak ook de voor het werk geldende voorwaarden zoals garanties. Controleer altijd zeer goed of het bestek compleet en nauwkeurig is samengesteld. Op basis van het bestek en tekeningen zal Maas Bouwbedrijf een offerte uitbrengen. Het ontwerpproces verloopt in enkele ronden: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Dan is het ontwerp klaar voor de bouwvergunning.

Milieuvriendelijk bouwen

Besteed bij het ontwerp al voldoende aandacht aan het milieu. Vraag de architect daarmee rekening te houden bij het ontwerp. materiaalkeuze en de bouw. Overweeg eventueel maatregelen in het kader van Duurzaam Bouwen en aanpasbaar bouwen. Maas Bouwbedrijf en de architect kunnen u hierover informeren.

Energiebesparende maatregelen

Bouwen met energiebesparende maatregelen en duurzame installaties is een keuze die u zelf en overwogen dient te maken. Als u een huis laat bouwen zult u zichzelf afvragen of al die maatregelen wel rendabel zijn. De Nationale Bespaartest van Milieu Centraal laat zien wat uw mogelijkheden zijn om energie en geld te besparen.