Direct contact opnemen
06-224 626 56

Welstandseisen

Toetsen van uw bouwplan aan de welstandseisen

In de welstandsnota heeft de gemeenteraad de voorwaarden vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen. Een bouwwerk moet namelijk architectonisch of qua uiterlijk passen in de omgeving. De gemeente legt zo concreet mogelijk vast welke welstandseisen voor welke gebieden en welke gebouwen gelden.

Wel of niet toetsen aan welstandseisen

Als er voor de bouw of verbouwing een ‘omgevingsvergunning voor bouwen’ nodig is, toetst de gemeente het bouwplan aan de welstandseisen. Als de vergunning niet nodig is, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Dit betekent wel dat het bouwplan qua uiterlijk niet sterk mag afwijken van redelijke eisen van welstand. Heeft u bijzondere bouwwensen? Neem dan tijdig contact op met de gemeente.

Heeft uw gemeente geen welstandsnota opgesteld? Dan kan de gemeente de plannen ook niet op welstand beoordelen en vindt er dus geen toetsing plaats. Overleg voor de zekerheid wel altijd even met de buren.